Urinary Struvite - Boksemat

Urinary Struvite - Boksemat
  • Ernæringsmessig behandling av din katts urinveisproblemer
  • Behandler lidelser som oppstår i forbindelse med urinveisproblemer
  • Gir riktig ernæring som ivaretar allmenntilstanden

Eukanuba Veterinary Diets Urinary Struvite (ved for høy pH verdi i urinen) er sammensatt av:

Urinsyretilsetninger. Reduserer urinens pH verdi for å hemme dannelsen av struvitkrystaller.

Lavere innhold av magnesium. Bidrar til å hemme veksten av struvitkrystaller.

Diettene kan kun gis til katter med medisinsk diagnose hvor urinstein/urinplugg er konstantert.

 

Sammensetning:

Forpakningsstørrelser: 170g, 400g

Del artikkel